نوشته‌ها

سرقت حدی وتعزیری چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی

سرقت حدی وتعزیری چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال و مالکیت سرقت است که از همان ابتدای جوامع بشری به عناوین و شکل های مختلف دیده شده است . (سرقت و انواع آن ) سرقت در لغت به معنای دزدیدن؛ دزدی کردن؛ دزدی است .(سرقت و ان…