نوشته‌ها

ضروریات ثبت برند تجاری چیست ؟

همان طور که می دانید،  علاوه بر اینکه  برند باید متمايز كننده باشد و گمراه كننده نباشد خصوصیت های ديگري نيز لازم دارد تا مشکلی برای ثبت آن پیش نیاید، که در زیر به اختصار به آن اشاره می کنیم. متمايز كننده بودن و گمراه کننده نبودن علامت تجاري ب…