نوشته‌ها

تخلیه عین مستاجره به علت تخلف از پرداخت اجاره بها

تخلیه عین مستاجره به علت تخلف از پرداخت اجاره بها پرسش : ( تخلیه عین مستاجره به علت تخلف از پرداخت اجاره بها )  اگر دعوی تخلیه عین مستأجره و مطالبه اجور معوقه زائد بر دویست هزار ریال توأماً در دادگاه عمومی حقوقی اقامه و منتهی به صدور حکم شود آیا …