نوشته‌ها

صرف وجود وجه التزام برای عدم انجام تعهد

صرف وجود وجه التزام برای عدم انجام تعهد صرف وجود وجه التزام کافی، برای عدم انجام تعهد وفسخ قول نامه وپرداخت آن نیست. ( صرف وجود وجه التزام برای عدم انجام تعهد )  پرسش : دراکثرقول نامه ها ومبایعه نامه ها عبارت زیر: ( صرف وجود وجه التزام برای عدم انجام تعهد )  « اگرهریک از طرفین […]