نوشته‌ها

حق السعی بیمه –مزد چیست؟بیمه بیکاری چیست؟شرایط دریافت بیمه بیکاری-مدارک لازم-کاملا کاربردی

حق السعی چیست؟ کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قراردااد کار اعم از مزد یا حقوق،کمک عائله مندی،هزینه های مسکن،خواروبار،ایاب و ذهاب،مزایای غیرنقدی،پاداش افزایش تولید،سود سالانه،نظایر آنها دریافت مینماید را حق السعی می نامند. مزد چیست؟…