نوشته‌ها

نامزدی به چه معناست -قوانین قضائی مربوط به دوران نامزدی-پس گرفتن هدایای رد و بدل شده در این دوران

نامزدی به چه معناست و قوانین قضائی مربوط به این دوران در وهله اول با معنی نامزدی آشنا میشویم نامزدی به دورانی گفته می شود که پس از توافق دو طرف برای ازدواج آغاز می شود قرارداد نامزدی باعث بوجود آمدن  تعهد اخلاقی و به نوعی نسبت خویشاوندی میشود ک…

دعوای استرداد هدایای نامزدی

دعوای استرداد هدایای نامزدی اولین مرحله ای که پیش از عقد ازدواج میان زن و مرد انجام می گیرد وعده ازدواج یا نامزدی است . (  دعوای استرداد هدایای نامزدی )  نامزدی به این معناست که دو طرف درباره آینده زندگی مشترک به توافق برسند . ( دعوای استرداد…