نوشته‌ها

سازش به چه معناست ؟

سازش به چه معناست ؟ واژه ی سازش در فرهنگ معین به معنای 1- توافق ، سازگاری .2 - صلح . 3 - خوش رفتاری  آمده است . (سازش به چه معناست ؟ )  در اصطلاح حقوقی و در آیین دادرسی مدنی سازش به معنی موافقت و هماهنگی بین دو طرف دعواست که به صورت داوطلبانه د…