نوشته‌ها

جرم سوء استفاده از سفید امضاءو یا مهر چیست ؟(چک،قرارداد،برگه عادی و.) مجازات ،نحوه تشخیص آن ،نحو دفاع و..( صفر تا صد )کاملا کاربردی و به زبان ساده

جرم سوء استفاده از سفید امضاءو یا مهر چیست ؟(چک،قرارداد،برگه عادی و.) مجازات ،نحوه تشخیص آن ،نحو دفاع و..( صفر تا صد )کاملا کاربردی و به زبان ساده اثبات جرم سوء استفاده از سفید امضاء غالبا بر حسب نوع سند ومدرک در بعضی موارد سخت ودر بعضی موارد  سهل  است که در ذیل به شرح […]