نوشته‌ها

شارژ ساختمان و پرداخت آن

شارژ ساختمان و پرداخت آن شارژ ساختمان (شارژ ساختمان و پرداخت آن ) در ساختمان هایی که تعداد سکنه و اعضای آن زیاد است به خصوص در شهرهای بزرگ با جمعیت های روز افزون آن ، بسیاری مجبورند در واحد های مجاور و ساختمان های مشترک با یکدیگر زندگی کنند از این رو مجبورند که […]