نوشته‌ها

سند چیست؟تفاوت سند عادی و سند رسمی-حدود اعتبار آن-کاملا کاربردی

سند چیست؟ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. سند بر دو نوع است: سند رسمی:منظور اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و در نزد سایر مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها و باتوجه به مقررات قانونی تنظیم شوند […]