نوشته‌ها

وصیت نامه

شرایط و آثار ورشکستگی

شرایط و آثار ورشکستگی شرایط ورشكستگی ( شرایط و آثار ورشکستگی ) 1- تاجر یا شركت تجاری بودن. (شرایط و آثار ورشکستگی ) 2- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری كه اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و…