نوشته‌ها

شرایط و آثار ورشکستگی

شرایط و آثار ورشکستگی شرایط ورشكستگی ( شرایط و آثار ورشکستگی ) ۱- تاجر یا شركت تجاری بودن. (شرایط و آثار ورشکستگی ) ۲- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری كه اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و  دچار عدم توانایی در تأدیه قروض شود، ورشكسته محسوب […]