نوشته‌ها

خیار تاخیر ثمن

خیار تاخیر ثمن انسان طبیعتاً فردی اجتماعی است و در زندگی اجتماعی خود نیازمند تبادل و تجارت و معاملات است .(خیار تاخیر ثمن ) در تمامی معاملاتی که اساس و بنیان تجارت را تشکیل میدهند، طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را می‌پذیرند که باید به‌درستی اجرا شود.(خیار تاخیر ثمن ) در همین راستا قانونگذار ضمانت […]