نوشته‌ها

عقد کفالت چیست ؟

عقد کفالت چیست ؟ کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می باشد. ( عقد کفالت چیست ؟ )  در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. ( عقد کفالت چیست ؟ )   به شخص متعهد کفیل […]