نوشته‌ها

خلع ید-صفر تا صد قوانین خلع ید از زبان وکیل پایه یک دادگستری

خلع ید دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول مانند مغازه و آپارتمان و.. علیه متصرف غیر قانونی یا غاصب مطرح می کند تا ملک را از تصرف او خارج کند این نوع دعوی در امور حقوقی مطرح می شود و در امور کیفری دعوی خلع ید نخواهیم داشت. در دعوی خلع ید ما […]