نوشته‌ها

تحقق فسخ در عقود

تحقق فسخ در عقود پرسش : ( تحقق فسخ در عقود )  با توجه به اینکه ملاحظه می شود، خواهان با تقدیم دادخواست به خواسته فسخ عقد بیع، نکاح و … از دادگاه تقاضای صدور حکم می نماید؛ ( تحقق فسخ در عقود )  اولاً: آیا فسخ عقد عمل قضایی است و تحقق آن ضرورتاً نیاز به صدور […]