نوشته‌ها

 شروط ضمن عقد نکاح

در زندگی هر انسانی برای انجام امور روزمره خود ممکن است قراردادی را منعقد کرده باشد از جمله خرید و فروش ملک یا اجاره املاک و هبه اموال یا حتی نکاح بنابراین ممکن است در تنظیم قرارداد خود با شرط ضمن عقد نیز برخورد کرده باشید. ما در این مختصر در مورد شرط ضمن عقد […]