نوشته‌ها

عدم توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامدار

عدم توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامدار عدم توقیف اموال شرکت در اجرائیه صادره علیه سهامدار در شرکت با مسئولیت محدود پرسش : (عدم توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامدار ) آیا می توان اموال شرکت با مسئولیت محدود را در قبال بدهی احدی از سهامداران آن […]