نوشته‌ها

شرکت چیست -انواع آن-اقسام شرکتهای تجاری-کاملا کاربردی

شرکت ها و انواع آن معنی لغوی شرکت شرکت در فرهنگ معین ،  به معنی شریک شدن . انباز گشتن . همدست شدن در کاری می باشد . شرکت چیست ؟ شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است. ماده […]

عدم توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامدار

عدم توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامدار عدم توقیف اموال شرکت در اجرائیه صادره علیه سهامدار در شرکت با مسئولیت محدود پرسش : (عدم توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامدار ) آیا می توان اموال شرکت با مسئولیت محدود را در قبال بدهی احدی از سهامداران آن […]