نوشته‌ها

شرکت چیست -انواع آن-اقسام شرکتهای تجاری-کاملا کاربردی

شرکت ها و انواع آن معنی لغوی شرکتشرکت در فرهنگ معین ،  به معنی شریک شدن . انباز گشتن . همدست شدن در کاری می باشد .شرکت چیست ؟شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است.…