نوشته‌ها

شرکت چیست -انواع آن-اقسام شرکتهای تجاری-کاملا کاربردی

شرکت ها و انواع آن معنی لغوی شرکتشرکت در فرهنگ معین ،  به معنی شریک شدن . انباز گشتن . همدست شدن در کاری می باشد .شرکت چیست ؟شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است.…

عدم توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامدار

عدم توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامدار عدم توقیف اموال شرکت در اجرائیه صادره علیه سهامدار در شرکت با مسئولیت محدود پرسش : (عدم توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامدار ) آیا می توان اموال شرکت با مسئولیت محدود را در ق…