نوشته‌ها

شرکت چیست -انواع آن-اقسام شرکتهای تجاری-کاملا کاربردی

شرکت ها و انواع آن معنی لغوی شرکت شرکت در فرهنگ معین ،  به معنی شریک شدن . انباز گشتن . همدست شدن در کاری می باشد . شرکت چیست ؟ شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است. ماده […]