نوشته‌ها

شهادت دروغ چیست و مجازات آن در قانون -کاملا کاربردی

یکی از قدیمیترین و رایج ترین راه اثبات جرم شهادت دادن است و از جمله مواردی که در محاکم دادگستری حائز اهمیت است و  در دعاوی مختلف نقش به سزایی دارد شهادت شهود است.مطابق سیستم عدالت قضایی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ادله اثبات دعوی را احصا کرده است که شهادت یکی از آن […]