نوشته‌ها

وکیل تامین اجتماعی

در وهله اول باید بدانیم وکیل تامین اجتماعی کیست؟ یک وکیل تامین اجتماعی در چه مواردی میتواند کمک کند؟ وکیل تامین اجتماعی به شکایاتی که کارگران بر علیه کارفرما میکنند رسیدگی میکند. بر اساس قانون سازمان تامین اجتماعی کارفرما علیه کارگران وظایفی دارد که در صورتی که کارفرما به این وظایف و حدود اختیاراتی که […]