نوشته‌ها

انحلال شرکت با مسئولیت محدود / پرسش و پاسخ

انحلال شرکت با مسئولیت محدود / پرسش و پاسخ پرسش : (انحلال شرکت با مسئولیت محدود / پرسش و پاسخ ) در موردی که یکی از شرکاء با مسئولیت محدود که مالک ۷۰% سرمایه است ، بدون موافقت سایر شرکاء اقدام به انحلال شرکت نموده و خود را با شخص دیگری که جزء شرکاء نیست […]