نوشته‌ها

تحویل آپارتمان ها در قرار داد مشارکت در ساخت

تحویل آپارتمان ها در قرارداد مشارکت در ساخت قراردادهای مشارکت در ساخت، از پرکاربردترین قراردادها در جهت اتصال مالکین و سازندگان ،برای اجرا و احداث پروژه های ساخت وساز می باشد و از مصادیق مشارکت مدنی محسوب می گردد.(تحویل آپارتمان ها در قرار داد مشارکت در ساخت)   تحویل آپارتمان ها در قرار داد مشارکت […]