نوشته‌ها

صیغه ۹۹ ساله

زمانی که از ازدواج دائم و یا موقت صحبت می شود ممکن است بسیاری از افراد در مورد اینکه ایا صیغه همان ازدواج موقت است سوالی در ذهنشان مترتب می شود و پس ازآن سوالاتی چون : منظور از صیغه ۹۹ ساله چیست؟و آیا صیغه ۹۹ ساله در شناسنامه ثبت می شود؟صسغه ۹۹ ساله چه […]