نوشته‌ها

ظهرنویس ،ضامن چک (امضاءکننده پشت چک) چه مسئولیت قانونی دارند؟کاملا کاربردی

ظهرنویس ،ضامن چک (امضاءکننده پشت چک) چه مسئولیت قانونی دارند؟کاملا کاربردی اگر پشت چکی را امضاء کرده اید  به هر جهت بسته به آنکه چک در وجه حامل باشد یا در وجه شخص معین ( چه خود شما یا شخص دیگری مثل علی امیری )  ممکن است ضامن چک یا ظهر نویس چک محسوب شوید […]