نوشته‌ها

ظهرنویس ،ضامن چک (امضاءکننده پشت چک) چه مسئولیت قانونی دارند؟کاملا کاربردی

ظهرنویس ،ضامن چک (امضاءکننده پشت چک) چه مسئولیت قانونی دارند؟کاملا کاربردی اگر پشت چکی را امضاء کرده اید  به هر جهت بسته به آنکه چک در وجه حامل باشد یا در وجه شخص معین ( چه خود شما یا شخص دیگری مثل علی امیری )  ممکن است ضامن چک یا ظهر نویس چک محسوب شوید […]

امضای پشت چک (ظهر چک) چه مسئولیت قانونی برای امضا کننده دارد ؟

در قانون صرف امضای شخص بر روی سند برای وی تعهد اور است بنابراین در این مقاله پیش نهاد می شود مسئولیت امضا کنند سند از صفر تا صد ان را مطالعه بفرمایید: امضای پشت چک (ظهر چک) چه مسئولیت قانونی برای امضا کننده دارد ؟ هر گونه امضایی در پشت چک برای امضاء کننده  […]