نوشته‌ها

مصادره اموال چیست ؟انواع آن /تفاوت آن با ضبط وثیقه -کاملا کاربردی

مصادره اموال چیست ؟انواع آن /تفاوت آن با ضبط وثیقه -کاملا کاربردی مصادره اموال چیست ؟مصادره در لغتهمچنین مصادره در لغت به دو معناست؛ مال کسی را به‌زور ضبط کردن و جریمه کردنمطالبه مال به زور یا به سبب ارتکاب گناه .مصادره در فرهنگ فا…