نوشته‌ها

مصادره اموال چیست ؟انواع آن /تفاوت آن با ضبط وثیقه -کاملا کاربردی

مصادره اموال چیست ؟انواع آن /تفاوت آن با ضبط وثیقه -کاملا کاربردی مصادره اموال چیست ؟ مصادره در لغت همچنین مصادره در لغت به دو معناست؛ مال کسی را به‌زور ضبط کردن و جریمه کردن مطالبه مال به زور یا به سبب ارتکاب گناه . مصادره در فرهنگ فارسی معین به معنای:  ۱- مال کسی […]