نوشته‌ها

ضرب و جرح چیست ؟

ضرب و جرح چیست ؟ ضرب چیست ؟ ( ضرب و جرح چیست ؟ )  ضرب به صدماتی اطلاق می گردد که بدون از هم گسیختگی ظاهری نسجی و جاری شدن خون ایجاد می شود . تورم ، کوفتگی ، سرخی ، کبودی و سیاه شدگی و پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی و تجمع خون در […]