نوشته‌ها

ضرر و زیان ناشی از جرم

همه جرائم واقع شده دارای دو اثر است یعنی هم تعرض به حق عمومی است و هم ممکن است خساراتی به بزه دیده وارد کند که او می تواند از دو جهت فوق در دادگاه طرح دعوی کند بنابراین ما در این مختصر به شما خواهیم گفت که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم […]