نوشته‌ها

ولی قهری کیست (جد پدری، ولی قانونی ،ولی خاص ،ولی)؟چه اختیاراتی دارد ،آثار عدم رعایت مصلحت -کاملا کاربردی

  ولی قهری کیست (جد پدری، ولی قانونی ،ولی خاص ،ولی)؟چه اختیاراتی دارد ،آثار عدم رعایت مصلحت -کاملا کاربردی ولی قهری کیست و چه وظایفی دارد؟1.پدر و جد پدری ( پدر بزرگ  پدری فرزند ) ولی قهری  محسوب می شونند که بصورت مشترک و به موازات ی…