نوشته‌ها

عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن

متعهد در صورتی که تعهدی بدهد و به آن عمل نکند در مقابل آن مسئول است ، زمانی که خلف وعده کند باید جبران خسارت نماید . (عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن )

اگر کسی که در قرارداد متعهد به انجام کاری یا تحویل دادن مالی است از انجام تعهدش به طور آگاهانه و عمدی خودداری کند ، می توان از طریق مراجعه به دادگاه ها و اقامه دعوی ، او را مجبور به انجام تعهد کرد .

(عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن )

در این شرایط هم می توان متعهد را از طرق مختلف مجبور به انجام تعهد اصلی کرد و هم می توان از او خسارت عدم انجام تعهد را گرفت .(عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن )

البته دریافت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در شرایط خاصی امکان پذیر است و دعوی مطالبه خسارت در صورتی به نتیجه می رسد که آن شرایط را داشته باشد .

عدم انجام تعهدات و خسارات ناشی از آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران :

« عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم التباع است مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانون فسخ شود . »

زمانی که خسارت قابل مطالبه و جبران می باشد که :

الف – مدت معینی برای انجام تعهد تعیین شده باشد .

ب- از زمان انجام آن تعهد گذشته باشد .

ج- لزوم جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد .

د- عدم ایفای تعهد ناشی از تحقق قوه قاهره ( فورس ماژور ) نباشد .

نکته ی قابل ذکر در اینجا این است که قرارداد در ذات خود به این دلیل تنظیم می شود که در طرف را متعهد به انجام یا ترک فعلی کند ، بنابراین چنانچه هر یک از طرفین به تعهدات خود در قرارداد مربوطه عمل ننمایند بایستی طبق قانون خسارات وارده به طرف مقابل را جبران نمایند .

  • بهتر است بدانیم که :

به فردی که ملزم به انجام یا ترک فعل در برابر طرف مقابل است متعهد و طرف مقابلی که تعهد به سود اوست ، متعهد له و فعل لازم الجرا در تعهد را متعهد به می گویند .

ارکان دعوی الزام به انجام تعهد ۲ رکن می باشد .

۱-وجود یا عدم وجود تعهد :

باید تعهداتی از نوع قراردادی عرفی یا قانونی وجود داشته باشد تا تعهدی نسبت به یکدیگر انجام شود .

۲-عدم انجام تعهد

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

قراردادهای مشارکت در ساخت جزء عقود  عهدی بوده بدین مفهوم که  هر یک از طرفین قرارداد ،متعهد به انجام تعهدات و شروطی در قبال یگدیگر میباشند بطور مثال مالک متعهد به تحویل ملک ظرف مهلت خاصی میباشد  وسازنده نیز متعهد به احداث بناء  در مهلت مقرره در قرارداد می باشد

از همین رو مقوله تعین  خسارات ، گامی بسیار مثبت و ارزنده در جهت  جلوگیری ازخلف وعده طرفین قرارداد مشارکت در ساخت میباشد که در ذیل به شرح هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت می پردازم(مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی )

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

این مطلب را از دست ندهیم ..

فسخ وابطال وانحلال قرارداد مشارکت در ساخت 

جهت مشاوره رایگان به وکیل متخصص در امور مشارکت در ساخت کلیک کنید

…………………………….

تعهدات مالک/مالکین

۱٫تحویل ملک

  1. تنظیم سند قسمتی از آپارتمان احداثی و یا..

تعهدات سازنده /سازندگان

۲٫احداث وساخت بناء، ظرف مدت زمان خاص

۲٫بیمه نمودن ساختمان  وکارکنان

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

بمنظور دریافت خسارات از متخلف ،میبایست شرایط ذیل را مد نظر قرار دهید

الف) برای انجام آن تعهد، مدت معین،در نظر گرفته باشد و مدت منقضی شده باشد.

بطور مثال،   سازنده  متعهد به تحویل آپارتمان تاتاریخ  ۳/۴/۹۶  میباشد و مدت مزبور نیز منقضی شده باشد

اگر  اختیار تعیین زمان انجام تعهد ،با شما باشد؛ در صورتی می توانید ادعای خسارت نمائید که ثابت نمایید انجام تعهد را با ارسال اظهارنامه و یا …از طرفتان  ،مطالبه کرده اید.

ب) قوه ی قاهره یا اصطلاحاً فورس ماژور ،مانع انجام تعهد نشده باشد .

تعریف قوه ی قاهره ( فورس ماژور) عاملی خارجی است که مانع  انجام تعهد مندرج در قرارداد گردد  بطور مثال، اگرسیل و زلزله  … ،مانع انجام تعهد شده باشد

که در صورت وقوع قوه قهریه متعهد، قانوناً محکوم به پرداخت خسارت نمیگردد.

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

لازم به  ذکر است متعهد له (کسی که تعهد،به نفع اوست)؛ می تواند در قرارداد شرط کند در صورت عدم انجام  تعهد از ناحیه متعهد، متعهد له بتواند شخصاً  موضوع تعهد را انجام دهد و ًهزینه های آن را از متعهد بگیرد.

در قرارداد ها، خسارات را  به شیوه های ذیل میتوان  ،تعیین نمود که در ذیل به شرح و بسط آن می پردازیم

۱٫تعیین خسارت روزانه

در قرارداد مشارکت در ساخت ، میتوان  خسارات را  بصورت روزانه، تعیین نمود

بطور مثال:

آگر سازنده آپارتمان های ۳و۴و۵ را ،تا مورخه  تاریخ ۳۰/۵/۹۶  ،تحویل مالک  ندهد؛ روزانه میبایست مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال خسارت به مالک و یا مالکین پرداخت نماید.

پرداخت این نوع خسارت، تا زمانیکه تعهد کاملاً اجرا نشود؛ ادامه خواهد داشت، هرچند که امکان دارد  جمع میزان خسارت، از کل مبلغ معامله بیشتر شود.

۲٫پرداخت خسارت روزانه +  انجام  موضوع تعهد (توسط مالک  به هزینه ی سازنده)

که در این مورد طرفین قرارداد مشارکت در ساخت در قرارداد ، قید مینمایند که اگر سازنده (طرف دوم) ،نسبت به  احداث و تکمیل پروژه ظرف مهلت خاصی عمل ننماید

مالک (طرف اول) می تواند شخصاً نسبت به تکمیل پروژه اقدام نماید و  هزینه های آن را از سازنده  وصول نماید ،سازنده میبایست ،روزانه مبلغ ده میلیون ریال  از بابت تاخیر در انجام تعهد به مالک پرداخت نماید.

۳٫پرداخت خسارت مقطوع

پرداخت خسارات مقطوع در قرارداد بدین صورت است که :

طرفین عقد مشارکت ، مبلغ معین و ثابتی را از بابت خسارت تاخیر  و یا عدم انجام تعهد تعین  میکنند.

بطور مثال:

در صورتیکه  سازنده آپارتمان را تا تاریخ ۲۵/۴/۸۶ تحویل ندهد ،سازنده میبایست مبلغ ۵۰ میلیون تومان بعنوان خسارت تاخیر در تحویل به مالک بدهد .

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

ضمناً امکان دارد خسارت فوق جایگزین اصل تعهد باشد و یا نباشد که میبایست این مورد را در قرارداد تعین نمایید