نوشته‌ها

عقد جعاله چه عقدی است ؟

عقد جعاله چه عقدی است ؟ جعاله انواعی از عقود معین است . ( عقد جعاله چه عقدی است ؟ )  بطور مثال شاید مشاهده کرده باشیم که شخصی بخواهد خدمتی برای دیگری انجام دهد و یا شخصی حیوانی را گم کرده است و اکنون می خواهد برای پیدا کردن آن پاداشی بگذارد و .…