نوشته‌ها

کلاهبرداری رایانه ای چیست؟مجازات قانونی آن و شیوه پیگیری آن؟-کاملا کاربردی

کلاهبرداری رایانه ای کلاهبرداری سنتی با فریب دادن مستقیم افراد حاصل می شود . ( کلاهبرداری سنتی ) امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی اعمال مجرمانه نیز در فضاهای مجازی رو به گسترش است . ( کلاهبرداری رایانه ای )  تفاوت کلاهبرداری سنتی و رایانه ای …