نوشته‌ها

مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره حقوقی آنلاین حقوق دانش تنظیم روابط اجتماعی میان مردم از طریق وضع قوانین و ضمانت اجرا های عدم رعایت آن است. (مشاوره حقوقی آنلاین )  با آنکه مخاطب قانون، تمامی افراد در جامعه هستند و اصولاً پانزده روز پس از انتشار قانون در روزنامه‌ی رسم…