نوشته‌ها

حجر چیست ؟ و انواع آن

حجر چیست ؟ و انواع آن واژه حجر در لغت به معنی منع و بازداشتن است . ( حجر چیست ؟ و انواع آن )  در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاست . حجر، در مقابل اهلیت است. ( حجر چیست ؟ و انواع آن )  به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قا…