نوشته‌ها

دعوای ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق یکی از انواع دعاوی تصرف که در دادگاه ها مطرح می شود ، دعوای ممانعت از حق است. (دعوای ممانعت از حق ) ممانعت در لغت به معنای بازداشتگی و منع و نهی و تعرض و مزاحمت و اعتراض و دفع است . (دعوای ممانعت از حق ) ممانعت از حق […]