نوشته‌ها

دعوای استرداد هدایای نامزدی

دعوای استرداد هدایای نامزدی اولین مرحله ای که پیش از عقد ازدواج میان زن و مرد انجام می گیرد وعده ازدواج یا نامزدی است . (  دعوای استرداد هدایای نامزدی )  نامزدی به این معناست که دو طرف درباره آینده زندگی مشترک به توافق برسند . ( دعوای استرداد…