نوشته‌ها

ظهرنویس ،ضامن چک ( امضاءکننده پشت چک)چه مسئولیت قانونی دارنند؟کاملا کاربردی

ظهرنویس ،ضامن چک ( امضاءکننده پشت چک)چه مسئولیت قانونی دارنند؟کاملا کاربردی

ظهر نویس کیست ؟

ظهرنویس کسی است که چک ، در وجه او صادر شده و او با امضاء در پشت چک ، حق و حقوق ناشی از آن چک را ، به دیگری منتقل کرده است .

ظهرنویس ( امضاء کننده پشت چک ) به دو هدف ، پشت چک را امضاء مینماید :

الف : قصد انتقال وجه چک را دارد : که در این صورت شما در پشت چک می نویسید که کلیه ی حقوق و مزایای ناشی از این چک به آقای علی اکبری منتقل شد که اثرات آن به شرح ذیل می باشد :

 

ظهرنویس ،ضامن چک ( امضاءکننده پشت چک)چه مسئولیت قانونی دارنند؟کاملا کاربردی

ظهرنویس ،ضامن چک ( امضاءکننده پشت چک)چه مسئولیت قانونی دارنند؟کاملا کاربردی

این مطالب را از دست ندهید

میزان مجازات صادر کننده چک بلامحل ؟

امضاءکننده پشت چک چه مسئولیتی دارد،آیا زندان دارد؟

چک تاریخ گذشته چیست ؟

چک حقوقی چیست ؟

جهت مشاوره با وکیل متخصص در امور چک کلیک کنید

آثار ظهر نویسی

۱- مالکیت قطعی چک به دارنده ی جدید چک ، صورت می گیرد .

۲- مسئولیت تضامنی ، بین صادر کننده چک و ظهر نویسان چک ( کسی که پشت چک را امضاء کرده ) ایجاد می گردد . به این مفهوم که دارنده ی چک ، می تواند برای وصول وجه چک به صادر کنندگان چک و یا ظهرنویس چک به صورت انفرادی و یا جمعی مراجعه و نسبت به وصول مبلغ چک اقدام کند .

نکته مهم در خصوص ظهر نویسی :

فوت و ورشکستگی و یا مسدود شدن حساب بانکی صادر کننده چک ، مانع ایجاد تعهد و محرومیت ظهر نویس نیست .

ب: قصددادن وکالت و نمایندگی در وصول چک به دیگری را دارد

در این موارد ، شما به منظور سهولت وصول وجه چک ، به جای آنکه خودتان شخصاً به بانک مراجعه کنید ؛ با ظهر نویسی و امضاء پشت چک به نام شخص دیگر ، به وی نمایندگی و اجازه وصول و دریافت وجه چک را می دهید .

بطور مثال:

به آقای علی اکبری فرزند رضا وکالت در وصول و دریافت وجه چک و اخذ گواهینامه ی عدم پرداخت می دهم . امضاء

نکات کلیدی در این باب

۱- برای اینکه بتوانید علیه ظهر نویس چک در دادگاه حقوقی طرح دعوی نمایید می بایست ظرف مدت ۱۵ روز ، از تاریخ چک ، آن را بر گشت بزنید و اگر چک از یک نقطه به نقطه ی دیگر ایران ، صادر شده ظرف ۴۵ روز از تاریخ صدور چک می بایست آنرا برگشت بزنید ( مثلا محل صدور چک تهران و محل پرداخت وجه چک بندر عباس باشد ) و اگر چک در خارج از ایران صادر شده و باید در ایران پرداخت شود ؛ ظرف مدت ۴ ماه باید آن را برگشت بزنید . در غیر این صورت حق اقامه دعوی حقوقی علیه ظهر نویس چک را ندارید .

و اینکه پس از برگشت چک در مواعد بالا ، می بایست در مهلت های ذیل علیه ظهر نویس دادخواست بدهید در غیر اینصورت دعوی شما قابل پذیرش نیست . چنانچه چک می بایست در ایران پرداخت شود ؛ ظرف مدت یکسال از تاریخ برگشت چک باید اقامه دعوی نمائید .
و چنانچه چک می بایست در خارج از ایران پرداخت شود ؛ ظرف مدت ۲ سال از تاریخ برگشت چک ، اقامه ی دعوی نمائید .

ظهرنویس ،ضامن چک ( امضاءکننده پشت چک)چه مسئولیت قانونی دارنند؟کاملا کاربردی

نکاتی در این باب

۱٫ اصل به صدور چک ، در شهری است که بانک محال علیه ، در آن شهر فعالیت دارد ولی اگر دارنده ی چک، مدعی است که چک در شهری غیر از محل استقرار بانک محال علیه صادر شده ؛ باید ادعای خود را ثابت کند.

۲٫ اصل در ظهرنویسی به منظور انتقال است نه ضمانت . به عبارتی اصل در ظهر نویسی، انتقال مالکیت وجه چک و مزایای قانونی آن به منتقل الیه می باشد .

۳٫ ظهرنویس با قید عدم مسئولیت ،خود در پشت چک خود را از مسئولیت معاف می کند . (دکتر ستوده تهرانی ،جلد ۳ ص ۶۱ )

۴٫ ظهر نویسی چک معمولا با ۲ امضاء در پشت چک صورت می گیرد .

۵٫ظهرنویسی به منظور وکالت در وصول ، این اثر را دارد که حق شکایت کیفری ظهر نویس ، علیه صادر کننده به قوت خودش باقی است و نماینده و وکیل ، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۱۲/۶۱ دیوان عالی کشور ، حق انتقال وجه چک را از طریق ظهرنویس به دیگری ندارد .

۶- علیه ظهر نویس ها صرفاً می توان اقامه دعوی حقوقی نمود و حق شکایت کیفری در مورد ظهر نویس وجود ندارد .

۷- در صورت وصول وجه چک از ناحیه دارنده ی و ذی نفع چک از هر یک از ظهر نویسان ، آن ظهر نویس می تواند برای مطالبه حق خود علیه ظهر نویس ما قبل خود و یا صادر کننده ی چک اقامه دعوی حقوقی نماید و وجه آن را وصول کند .

ظهرنویس ،ضامن چک ( امضاءکننده پشت چک)چه مسئولیت قانونی دارنند؟کاملا کاربردی

ضمانت

هرگاه شخص ثالثی ( غیر از ظهر نویس یا به اصطلاح انتقال دهنده چک ) ، پشت چک را امضاء کند ؛ ضامن تلقی می گردد و به همراه صادر کننده چک ، مسئول پرداخت وجه است .

اگر ولی یا قیم محجور به حساب محجور، چک صادر کند ؛ ولی و قیم ضامن پرداخت وجه چک بوده و مسئولیت پرداخت وجه چک را به عهده دارد .

ظهرنویس ،ضامن چک ( امضاءکننده پشت چک)چه مسئولیت قانونی دارنند؟کاملا کاربردی

نکات کلیدی در باب ضمانت

۱-ضمانت بطور متعارف با یک امضاء محقق می گردد .
۲-ضمانت هم در اسناد تجاری هست هم در اسناد عادی ولی ظهر نویسی فقط در اسناد تجاری هست .
۳-ضمانت در اسناد تجاری با ضمانت در اسناد مدنی تفاوت دارد .
کسی که در اسناد تجاری ضامن می شود ؛ فقط با کسی که به نفع او ضمانت شده ، مسئولیت تضامنی دارد .
۴-برای اینکه مسئولیت ضامن دچار ایراد و اشکال قانونی نشود ؛ ضامن بهتر است در کنار امضای خود بنویسید که ضامن چه شخصی شده .
۵- مواد مندرج در مورد ظهر نویس از باب مهلت های اخذ گواهی عدم پرداخت و یا مهلت اقامه دعوی ، در مورد ضامن نیست و ضمانت ، مشمول مرور زمان نمی شود .

وکیل ومشاوره حقوقی حرفه ای ( مجرب ، متخصص،پیگیر)

 

دعاوی که توسط یک وکیل پیگیری میشود امکان دارد بر حسب نوع آن به دعاوی حقوقی یا کیفری تقسیم شود

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص کلیک نمایید 

وکیل ومشاوره حقوقی حرفه ای ( مجرب ، متخصص،پیگیر)

وکیل ومشاوره حقوقی حرفه ای ( مجرب ، متخصص،پیگیر)

وکیل ومشاوره حقوقی حرفه ای ( مجرب ، متخصص،پیگیر)

وکیل ( انواع دعاوی )

منظور  از دعاوی حقوقی  دعاوی هستند که در آن  ، سخن از تحقق  ووقوع جرمی نیست که این نوع دعاوی تعداد زیادی از دعاوی متشکله در دادگستری را تشکیل می دهند ؛ ومربوط به اختلافات حاصله فیمابین عموم افراد جامعه در روابط اقتصادی یا اجتماعی است

این نوع دعاوی کسی که خواهان مطالبه حقی است را خواهان می گویند   و طرفی مقابل وی را خوانده می نامند

منظور از دعاوی کیفری دعاوی است که در آن صحبت از حبس ، شلاق و تبعید و….باشد

دعاوی حقوقی  که توسط  افراد   در دادگستری مطرح می گردد  ممکن است  بر حسب رویه و  قوانین و مقرارت جاریه  جزء دعاوی مالی یا غیر مالی محسوب شوند  هزینه دادرسی  آن نیز متفاوت است  .

جهت  گرفتن وکیل  یا مشاوره  حقوقی با وکلای  متخصص در  دعاوی مختلف  با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۷۱۹۳۳۷  یا شماره ۰۹۱۲۳۴۳۹۵۰۰تماس حاصل فرمایید

مزایای داشتن  وکلای مجرب

استفاده از وکلای متبحر و مجرب ،مزایای بسیار زیادی برای شما به همراه دارد از جمله…

۱٫آگاهی  و وقوف آنها به قوانین و مقرارت جاریه کشور

۲٫استفاده از  دانش وتجربه عملی  یک وکیل  در محکمه

۳٫آگاهی از  نحوه تشکیل پرونده ، مدارک موجود و…. در پرونده های متشکله در دادگستری  (با مطالعه آن )

.ویژگی وکیل  توانمند

۱٫ بروز بودن علم و دانش حقوقی

۲٫صداقت ودرستی

۳٫ ذکاوت وهوشمندی

۴٫قاطعیت

۵٫پیگیر بودن ( مراجعه مستمر به پرونده)

۶٫آشنایی به دانش و  مهارت های مرتبط و بکارگیری آن از جمله فن بیان ، مهارت مذاکره و اقناع مخاطب ، زبان بدن

۷٫پرهیز از دخیل کردن احساسات  خود ،در روند رسیدگی به پرونده ها

۸٫فوریت در انجام کار و وظیفه محوله

۹٫سیستم سازی در روند رسیدگی به پروند ه ها

۱۰٫مشورت با همکاران خود

۱۱٫حسن معاشرت

۱۲٫تیز حسی

۱۳٫آشنایی با شیوه تنظیم و نمارش لایحه ، قرارداد ،شکواییه و…

 

وکیل بر اساس مکان

-وکیل شرق تهران

-وکیل غرب تهران

 

 

امضای پشت چک (ظهر چک) چه مسئولیت قانونی برای امضا کننده دارد ؟

هر گونه امضایی در پشت چک برای امضاء کننده  آن تعهد آور است و کسی که پشت چک را امضا می کند مشروط به شرایطی …

۱٫لازم به ذکر است بسته به آنکه چک در وجه حامل یا در وجه شخص معین باشد مسؤلیت  قانونی متفاوتی برای امضاء کننده پشت چک  دارد

 ۲٫کسی که دارنده  اینگونه چک  است در جهت برخورداری از امتیازات و مزایای قانونی، میبایست  مواعد و شرایط قانونی را در جهت برگشت زمان چک (گواهی عدم پرداخت) رعایت نماید(امضای پشت چک (ظهر چک) چه مسئولیت قانونی برای امضا کننده دارد ؟ )

مشاوره حقوقی امضای پشت چک (ظهر چک) چه مسئولیت قانونی برای امضا کننده دارد ؟

امضای پشت چک (ظهر چک) چه مسئولیت قانونی برای امضا کننده دارد ؟

امضای پشت چک ظهر چک چه مسئولیت قانونی برای امضا کننده دارد ؟

کسی که پشت چک را امضا می نماید اگر چک در وجه او باشد و وی با امضای پشت چک آن را به دیگری انتقال دهد، این امضا ظهر نویسی یا پشت نویسی به منظور انتقال چک  میباشد

و دارنده چک می بایست بمنظور بهره برداری از امتیازات قانونی ، در صورتی که محل صدور چک و پرداخت آن در یک شهر باشد، ظرف مدت ۱۵ روز می بایست چک را برگشت بزند. در صورتی که خارج از مهلت ۱۵ روز یرگشت بزند هیچ گونه مسؤلیتی به عهده امضا کننده پشت چک نمی باشد.

در صورتی که چک در وجه حامل باشد و شخصی پشت آن را امضا نماید، پشت نویسی وی به منظور ضمانت محسوب می گردد.

نکاتی در این باب

(امضای پشت چک (ظهر چک) چه مسئولیت قانونی برای امضا کننده دارد ؟)

-امضاء کننده پشت چک صرفا مسئولیت حقوقی دارد

-در نهایت پس از طی تشریفات قانونی در محکمه حقوقی می توان جلب امضاء کننده پشت چک را گرفت

نسبت به توقیف اموال امضاء کننده پشت چک مشروط به رعایت شرایط فوق می توان اقدام نمود

 

مطالب ذیل را از دست ندهید کلیک کنید 

کتاب آموزش علمی وکاربردی قوانین چک به زبان ساده  (نویسنده داود چشمی )

-چک ورفع سوءاثر از آن چگونه است؟

-راههای وصول چک 

-بهترین روش وصول چک 

– ظهرنویس وضامن چک کیست ومسئولیت آنها

-مفقودی چک

-چک بهتر است یا سفته 

 

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص کلیک کنید